25. 8. 2008

Anatomical Theatre

Pod týmto názvom sa nachádza dosť svojská výstava. Ide o série fotografií artefaktov z rôznych múzeí medicíny a archívov Európy a Ameriky. Telesné anomálie a najpodivnejšie preparáty zobrazujúce časti ľudkých tiel, stavbu kostí a vývojové štádiá rastu. Je to jedna z výstav, ktorá sa môže prirovnať svojou originalitou k legendárnej The Body. Tu si síce vypreparovaný mozog "neošaháte", ale môžete vidieť veci, ktoré iste upútajú. Fotografické náhľady, ukážku inštalácie a odkaz na blog nájdete na stránke Anatomical Theatre.Anatomical Theatre

Žiadne komentáre: